EUROPAMUSICALE

Europos kultūros fondas EUROPAMUSICALE

Kiekviena Europos valstybė turi teisę į vietą ir balsą Europos kultūros fondo EUROPAMUSICALE kuratoriume. Ši 2002 metų gruodžio 30 d. įkurta nepriklausoma tarpvalstybinė institucija prisideda prie Europos vienybės kūrimo remdama bei skatindama kultūrinius mainus. Europos muzikos šventė EUROPAMUSICALE – tai viena iš priemonių Europos idėjos puoselėjimui kultūrinių mainų, partnerysčių bei pagarbos vienas kitam skatinimo dėka. Su papildomų aukų bei paramos pagalba EUROPAMUSICALE fondas užtikrina finansines galimybes šiam festivaliui kasmet vykti vis kitoje Europos šalyje, o ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su Vidurio ir Rytų Europa.

 

ES šiandiena stipriai įtakoja mūsų politinę, socialinę bei ekoniminę tikrovę. Šalių susijungimo į vieningą Europą procesas trunka jau ilgus metus, tačiau lieka perspektyvus. Jei Europa ir ateinančiais šimtmečiais nori išlikti svarbia žaidėja pasaulio kontekste, ji turi sugebėti formuoti savo pozicijas bei atstovauti savo interesams. Tam reikalinga europietiška tapatybė, kurią sukurti ypatingai padeda  kultūra. Bendra Europos kultūrinė erdvė formuojama puoselėjant tiek kolektyvines kultūros šaknis, tiek šiandienines regioninės kultūros išraiškas. Pasitelkiant kultūros jėgą, abstrakti Europos idėja piliečiui tampa prieinama ir patraukli, o besijaučiąs priklausantis bendrai kultūrinėi erdvei, jis visoje Europoje kaip namie.